ഫോമയുടെ കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രശംസനീയം : ഇന്നസെന്റ്

എണ്‍പതോളം അംഗ സംഘടനകളുടെ വലിയ കൂട്ടായ്മയായ ഫോമാ കേരളീയ സമൂഹത്തിനും, പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കും ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രശംസനീയവും, പ്രവാസി സംഘടനകള്‍ക്കു,…