ആലപ്പുഴയില്‍ 8.63 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കി

                      വാക്‌സിന്‍ സ്റ്റോക്ക് 12,817 ഡോസ് ആലപ്പുഴ: ജില്ലയില്‍ 8.63 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിന്‍ നല്‍കി. 8,63,715 പേര്‍ക്കാണ് വാക്സിന്‍ നല്‍കിയത്. 6,26,587 പേര്‍ ആദ്യ ഡോസും 2,37,128 പേര്‍... Read more »