നാനോടെക്നോളജിയില്‍ അനന്ത സാധ്യതകള്‍; പഠനം കേരളത്തില്‍ – അശ്വതി രാധാകൃഷ്ണന്‍

”എനിക്ക് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം പദാര്‍ഥങ്ങളെ ഓരോരോ അണുക്കളായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ നിയമങ്ങള്‍ എതിരല്ല” -റിച്ചാര്‍ഡ് ഫെയ്ന്‍മാന്‍      …