പ്രണയ ദിനത്തിൽ ‘ബി മൈൻ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട്’ ആഭരണ കളക്‌ഷനുകളുമായി ജോയ്ആലുക്കാസ്

കൊച്ചി : ഫെബ്രുവരി 14 വാലന്റൈൻസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പായ ജോയ്ആലുക്കാസ് സവിശേഷമായ ആഭരണ ശേഖരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. വാലന്റൈൻസ് ഡേ എക്സ്‌ക്ലൂസിവ് ‘ബീ മൈൻ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് ‘ വാലന്റൈൻ കളക്ഷനിൽ പ്രണയദിനം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഡിസൈനുകളിലും പാറ്റേണുകളിലുമുള്ള... Read more »