ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്കില്‍ കര്‍ഷക സഭയ്ക്ക് തുടക്കമായി

ആലപ്പുഴ : ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്തല കര്‍ഷക സഭ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ എം.എസ് അരുണ്‍കുമാര്‍ എംഎല്‍എ നിര്‍വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ്. രജനി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ചു.ചാരമൂട് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ രജനി.പി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി.കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍... Read more »