അഭിമാനത്തോടെ കേരളം: 2 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കി

ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത് കേവലം 223 ദിവസം കൊണ്ട് വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞത്തില്‍ മാത്രം അരകോടിയിലധികം ഡോസ് നല്‍കി 6.55 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്‌സിന്‍…