ലാമ്പ് രാജ്യാന്തര ചെറുകഥാ വിജയികള്‍ക്ക് ദേശീയ ഓണാഘോഷത്തില്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ സമ്മാനിച്ചു : പി.ഡി. ജോര്‍ജ്നടവയല്‍

ഫിലഡല്‍ഫിയ: ഫിലഡല്‍ഫിയാ മലയാള സഹിത്യ വേദി (ലാമ്പ്- ലിറ്റററി അസ്സോസിയേഷന്‍ ഓഫ് മലയാളം, ഫിലഡല്‍ഫിയാ), രാജ്യാന്തര ചെറുകഥാ മത്സരജേതാക്കള്‍ക്ക് ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകള്‍…