മാഞ്ചസ്റ്റർ തിരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റം നാളെ

യു കെയിലെ മലയാറ്റൂർ എന്ന അപരനാമത്തിലുള്ള വിഖ്യാതമായ മാഞ്ചസ്റ്റർ തിരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റം നാളെ…. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനാദിനം…. പ്രധാന തിരുനാൾ ജൂലൈ 3 ശനിയാഴ്ച. മാഞ്ചസ്റ്റർ:- യുകെയുടെ മലയാറ്റൂർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിഖ്യാതമായ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ  ഭാരത അപ്പസ്തോലൻ മാർ തോമാശ്ളീഹായുടെയും ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ വിശുദ്ധ... Read more »