മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി വികസനം; പുതിയ പദ്ധതികള്‍ തയാറാക്കാന്‍ തീരുമാനം

കോട്ടയം: മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയുടെ വിവിധ വികസനത്തിനാവശ്യമായ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ തയാറാക്കാന്‍ ആശുപത്രി വികസന സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സഹകരണ-രജിസ്ട്രേഷന്‍…