മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് ജനറല്‍ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചു

സ്‌ട്രോക്ക് സെന്റര്‍ എത്രയും വേഗം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കേടായെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ജീവനക്കാരിക്കെതിരെ നടപടി തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്…