നികുതിക്കൊള്ളക്കെതിരെ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് യുഡിഎഫ് കരിദിനമെന്ന് എംഎം ഹസ്സന്‍

ജനദ്രോഹ നികുതികള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യുഡിഎഫ് കരിദിനം ആചരിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എംഎം ഹസ്സന്‍ പറഞ്ഞു.മുഴുവൻ…

നികുതിക്കൊള്ളക്കെതിരെ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് യുഡിഎഫ് കരിദിനമെന്ന് എംഎം ഹസ്സന്‍

ജനദ്രോഹ നികുതികള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യുഡിഎഫ് കരിദിനം ആചരിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ എംഎം ഹസ്സന്‍ പറഞ്ഞു.…