Tag: Narayanan Chira development will make a big difference in the tourism sector – Minister Roshi Augustine

നാരായണൻ ചിറ വികസനം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും – മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ