കവിതാശില്പശാല ഇന്നുമുതല്‍

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള യുവ എഴുത്തുകാര്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന കവിതാശില്പശാല ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 3 വരെ തിരുവനന്തപുരം അരുവിപ്പുറം…