ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പൊന്നാനി നഗരസഭ

നിളയോര പാതയോരത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പുഴയോര പാതയായ നിളയോര പാതയുടെ സമീപം പൊന്നാനി നഗരസഭ…