രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നു (23.1.22) തിരുവനന്തപുരം ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം

കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഭരണം. കോവിഡ് പ്രതിരോധം – ഡോളോയിൽ. ഡോളോക്ക് നന്ദി: രമേശ് ചെന്നിത്തല. തിരുവനന്തപുരം: 1.കേരളത്തിൽ നിലവിൽ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ഭരണമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മന്ത്രിമാർ ഓഫീസിൽ പോലും വരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയില്ല.... Read more »