അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ റേഷന്‍ വിഹിതം എത്തണം

ആദിവാസി ഊരുകളില്‍ ഇനി റേഷന്‍ നേരിട്ടെത്തും; സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷന്‍ കടയ്ക്ക് തുടക്കം പത്തനംതിട്ട : ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ റേഷന്‍ വിഹിതം എത്തണമെന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ജി.ആര്‍ അനില്‍ പറഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടിച്ചിപ്പുഴ സാംസ്‌കാരിക നിലയത്തില്‍... Read more »