ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് വനിത എ.ടി.ഐ.യില്‍ തയ്യല്‍ പരിശീലനം

ആലപ്പുഴയിലെ ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് വനിത എ.ടി.ഐ.യില്‍ ഡ്രസ് മേക്കിംഗ് ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യല്‍ പരിശീലന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഹാന്‍ഡ് എംബ്രോയിഡറി, പെയിന്റിങ്…