ശക്തികുളങ്ങര-നീണ്ടകര ഹാര്‍ബര്‍ വികസനം: പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ വിലയിരുത്തി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

കൊല്ലം : ശക്തികുളങ്ങര-നീണ്ടകര ഹാര്‍ബര്‍ വികസന പദ്ധതികളുടെ പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ വിലയിരുത്തി ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍. ടെന്‍ഡര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായ തീരദേശത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാന  പദ്ധതിയുടെ  നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി ശക്തികുളങ്ങര, നീണ്ടകര, അഴീക്കല്‍  ഹാര്‍ബറുകള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച മന്ത്രി  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍... Read more »