മികച്ച തൊഴിലിടമായി ടെക്‌നോപാര്‍ക്ക് കമ്പനി

തിരുവനന്തപുരം: ടെക്‌നോപാര്‍ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എക്‌സ്പീരിയന്‍ ടെക്‌നോളജീസിന് മികച്ച തൊഴിലാളി സൗഹൃദ തൊഴിലിടമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. തൊഴില്‍ അന്തരീക്ഷവും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന…