Tag: Ten per cent reservation is not a subversion of the reservation of any section: CM

ഒരു വിഭാഗത്തിന്റേയും സംവരണം അട്ടിമറിച്ചല്ല പത്തു ശതമാനം സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നത്: മുഖ്യമന്ത്രി