കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂലൈ 16) ഗവര്‍ണര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

കൊച്ചി: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ റേഡിയോ കൊച്ചി 90 എഫ് എം സെന്റ് തെരേസാസ് കോളജില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്…