‘മാഗ്’ ന് ഇത് ചരിത്രനിമിഷം : ‘മാഗ്’ ആർട്സ് ക്ലബ് മാണി.സി കാപ്പൻ എംഎൽഎ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു

ഹൂസ്റ്റൺ: അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി സംഘടനകളിലൊന്നായ മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹൂസ്റ്റൺ (മാഗ്) ജനോപകാരപ്രദവും ജനപ്രിയവും ആയ ഒട്ടേറെ പരിപാടികളുമായി…