പറവൂര്‍ സ്‌കൂളില്‍ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് തുറന്നു

ആലപ്പുഴ: പറവൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് സജ്ജമാക്കിയ ലാബ് എച്ച്.…