കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല വി.സി ഹാജരാക്കിയത് വ്യാജ യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല വി.സി ഹാജരാക്കിയത് വ്യാജ യോഗ്യതാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്; പരാതി സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തിരുവനന്തപുരം: ഇല്ലാത്ത യോഗ്യതകള്‍ വ്യാജമായി നിര്‍മ്മിച്ച് നിയമനം നേടിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍ ചന്ദ്രബാബുവിന് എതിരായ പരാതി അടിയന്തിരമായി പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന്... Read more »