സതേണ്‍ കാലിഫോര്‍ണിയായില്‍ വെര്‍ച്യൂല്‍ കോണ്‍സുലര്‍ ക്യാമ്പ് ഡിസംബര്‍ 15ന്

സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌ക്കൊ: സതേണ്‍ കാലിഫോര്‍ണിയായിലെ വിവിധ ഇന്ത്യന്‍ അസ്സോസിയേഷനുകളുമായി സഹകരിച്ചു സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌ക്കോയിലെ കോണ്‍സുലേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ വെര്‍ച്യൂല്‍ കോണ്‍സുലാര്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസംബര്‍ 15 ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 5 മുതല്‍ 6വരെയാണ് ക്യാമ്പ്. ആസാദിക്കാ അമൃത് മഹോത്സവ്(AZAD KA AMRIT MAHOTSAV) എന്ന പരിപാടിയുടെ... Read more »

സതേണ്‍ കാലിഫോര്‍ണിയായില്‍ വെര്‍ച്യൂല്‍ കോണ്‍സുലര്‍ ക്യാമ്പ് ഡിസംബര്‍ 15ന്

സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌ക്കൊ: സതേണ്‍ കാലിഫോര്‍ണിയായിലെ വിവിധ ഇന്ത്യന്‍ അസ്സോസിയേഷനുകളുമായി സഹകരിച്ചു സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌ക്കോയിലെ കോണ്‍സുലേറ്റ് ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ വെര്‍ച്യൂല്‍ കോണ്‍സുലാര്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസംബര്‍ 15 ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 5 മുതല്‍ 6വരെയാണ് ക്യാമ്പ്. ആസാദിക്കാ അമൃത് മഹോത്സവ്(AZAD KA AMRIT MAHOTSAV) എന്ന പരിപാടിയുടെ... Read more »