എഴുത്തുകാരി പ്രൊഫ. ശ്രീദേവി കൃഷ്ണൻ ന്യു യോർക്കിൽ അന്തരിച്ചു

ന്യു യോർക്ക്: എഴുത്തുകാരി പ്രൊഫ. ശ്രീദേവി കൃഷ്ണൻ ന്യു യോർക്കിൽ അന്തരിച്ചു. പ്രൊഫ. ശ്രീദേവി പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന്…