മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി

Spread the love

             

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി. പ്രഭാവർമ – മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി – (മീഡിയ), എം സി ദത്തൻ (മെന്റർ, സയൻസ്), പി എം മനോജ് – പ്രസ് സെക്രട്ടറി, അഡ്വ. എ. രാജശേഖരൻ നായർ (സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി), സി.എം. രവീന്ദ്രൻ, പി ഗോപൻ, ദിനേശ് ഭാസ്‌കർ (അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ), എ. സതീഷ് കുമാർ, സാമുവൽ ഫിലിപ്പ് മാത്യു (അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ), വി എം. സുനീഷ് പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ജി.കെ ബാലാജി അഡീഷണൽ പി.എ. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി നിയമനങ്ങൾ നേരത്തെ നടന്നിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *