ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ സ്ഥാപകനും സീനിയർ പാസ്റ്ററുമായ പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് യോംഗീ ചോ നിത്യതയിൽ

May be an image of 1 person and standing

സിയോൾ:  ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ സ്ഥാപകനും സീനിയർ പാസ്റ്ററുമായ പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് യോംഗീ ചോ നിത്യതയിൽ. യോയിഡോ ഫുൾ ഗോസ്പൽ ചർച്ച് സ്ഥാപകനായ പാസ്റ്റർ ചോയ്ക്കു 86 വയസ്സ് ആയിരുന്നു.
സിയോളിലെ ജോങ്‌നോ-ഡോംഗിലെ സിയോൾ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് രാവിലെ 7:13 ന് ചോ അന്തരിച്ചതായി സഭ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു . കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ പാസ്റ്റർ ചോയ്ക്ക് മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവം സംഭവിക്കുകയും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയും ചെയ്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *