ഫെബ്രുവരി പതിപ്പിൽ വായിക്കാം – ഗാന്ധിഭവൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ മഹാഭവനം

ഗാന്ധിഭവൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എസ് അമൽരാജുമായി അഭിമുഖം.

മാഞ്ഞുപോയ ലളിത വിസ്മയം -മുഖത്തല ശ്രീരാജ് എഴുതുന്നു.

വാനിൽ അലിഞ്ഞു വാനമ്പാടി… എസ്. പി, കൊല്ലം എഴുതുന്നു.

സന്ധ്യ എം എഴുതുന്ന കവിത..’ നിൻ മാനസമെവിടെ ‘.

സന്തോഷ്‌ പ്രിയന്റെ കഥ ‘ രാമനാഥൻ മാഷിന്റെ മകൾ ‘.

ഡോക്ടർ ഷിജോയ് പി കുഞ്ഞുമോൻ എഴുതുന്നു.. പെരുകുന്ന ആത്മഹത്യ, വില്ലനായി സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ.

http://bestwishesmalayalam.com/2022/02/26/best-wishes-february-2022/

Report :   bestwishes Malayalam

Leave Comment