മൈനാഗപള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാര്‍ഥ്യത്തിലേക്ക്

മൈനാഗപള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി അവസാന ഘട്ടത്തിത്തിലേക്കായതോടെ മൈനാഗപള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശുദ്ധജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു. സംസ്ഥാന പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 5.1 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ മൈനാഗപള്ളി പൊതു മാര്‍ക്കറ്റിലാണ് ഉപരിതല ജലസംഭരണി നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ശാസ്താംകോട്ട ജലശുദ്ധീകരണശാലയില്‍ നിന്നും 350 എം.എം ഡി.ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇവിടെ ജലം എത്തിക്കുന്നത്. പൈപ്പ് ലൈന്‍ മുമ്പ് തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. എം.എല്‍.എ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 50 ലക്ഷം വീതം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പൈപ്പ് ലൈനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശാസ്താംകോട്ട ഫില്‍റ്റര്‍ ഹൗസില്‍ സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ക്കൊപ്പം 40 എച്ച്.പി ശേഷിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്.
പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 22 വാര്‍ഡുകളിലും കുടിവെള്ളം മുടക്കമില്ലാതെ ലഭിക്കുമെന്ന് എം.എല്‍.എ കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍ പറഞ്ഞു.

Leave Comment