സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Spread the love

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം. എ. /എം. എസ്. സി. (റെഗുലർ/ റീ അപ്പിയറൻസ് / റീ അഡ്മിഷൻ) പരീക്ഷകളുടെ (എം. എ. ഹിസ്റ്ററി, മ്യൂസിയോളജി, തിയറ്റർ, എം. പിഇഎസ്. ഒഴികെ) പ്രൊവിഷണൽ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ssus.ac.in സന്ദർശിക്കുക.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം : 9447123075

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *