സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനച്ചടങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Spread the love

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *