സീറ്റ് ഒഴിവ്

Spread the love

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അസാപ് കേരളയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ഡി വോക്ക് കോഴ്സിൽ പെരുമ്പാവൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയയിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9400006437

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *