50 മീറ്റര്‍ പരിധിക്കുള്ളിലെ 20,000 വീടുകള്‍ പുനര്‍ഗേഹം പദ്ധതിയില്‍

മാറ്റി നിര്‍മ്മിക്കുന്നുമന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍ 3000 വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനകം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി…