കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് നവയുഗം: റോബോട്ടിക് സര്‍ജറി, ഡിജിറ്റല്‍ പത്തോളജി

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ ചികിത്സയുടെയും രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെയും പുതുയുഗത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകുന്ന മൂന്ന് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ആരംഭമായെന്ന് ആരോഗ്യ…