അനിൽ ആന്റണിയുടെ തീരുമാനം അപക്വം, അബദ്ധം : രമേശ് ചെന്നിത്തല

രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ബൈറ്റ്. എ.കെ ആൻ്റണിയുടെ പ്രതിഛായക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട .,.കേരളത്തിൽ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കാൻ…