അനിലിന്റെത് രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യ : എം.എം.ഹസ്സൻ

അനിൽ ആന്റണി ബി.ജെ.പിയിൽ ചേർന്നത് രാഷ്ട്രീയ ആത്മഹത്യയായിപ്പോയെന്ന് കാലം തെളിയിക്കുമെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസ്സൻ . അനിൽ കോൺഗ്രസ്സ്…