അമൃത സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ ബി.എസ്.സി. കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കൊച്ചി: അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കൊച്ചി കാമ്പസിലെ അമൃത സെന്റര്‍ ഫോര്‍ നാനോസയന്‍സ് ആന്‍ഡ് മോളിക്യൂലാര്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ബി.എസ്.സി. മോളിക്യുലാര്‍ മെഡിസിനിന്‍ വിഷയത്തില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.                 കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം... Read more »