ഡിട്രോയിറ്റ് മാർത്തോമ്മാ ചർച്ച് പുതിയ മദ്ബഹയുടെ കൂദാശ ആഗസ്റ്റ് 29-ന്

മിഷിഗൺ: മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിലെ ആദ്യകാല ഇടവകകളിൽ ഒന്നായ ഡിട്രോയിറ്റ് മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ പുതിയ മദ്ബഹയുടെ കൂദാശയും നവീകരിച്ച…