കുമ്പളങ്ങിയിൽ സ്പെഷ്യൽ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ്

കാക്കനാട്: ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കൂടുതലായ കുമ്പളങ്ങിയിൽ സ്പെഷ്യൽ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് . ഇവിടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക്  40.1% ആണ്. കൂടാതെ തീരദേശം, ആദിവാസി, അഥിതി തൊഴിലിളി മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ കോവിഡ്... Read more »