ഡോ. സുഷമ നായരുടെ (സാന്‍വി) ഇംഗ്‌ളീഷ് കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു

മുംബൈ: ഡോക്ടര്‍ സുഷമ നായരുടെ (സാന്‍വി) എക്കോസ് ഓഫ് ഏക്ക് (Echoes of Ache) എന്ന ഇംഗ്‌ളീഷ് കവിതാസമാഹാരം ആഗസ്ത് രണ്ടിന്…