സെൻറ് മൈ കെയർ ഗിഫ്റ്റിങ് സംരംഭം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തു

ന്യൂയോർക്ക് : യു എസിലും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമായി താമസിക്കുന്നവർക്ക്‌, അവരുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടി ആശംസകളും ഉപഹാരങ്ങളും കൈമാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘സെൻറ് മൈ കെയർ’ (www.sendmycare.com) എന്ന ഗിഫ്റ്റിങ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അതിനായി ‘സെൻറ് മൈ കെയർ’ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്നേഹത്തിലും... Read more »