രോഗപ്രതിരോധവും ആരോഗ്യവും ഏറ്റവും പ്രധാനം : മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

ഏപ്രില്‍ 7 ലോകാരോഗ്യ ദിനം. തിരുവനന്തപുരം: രോഗപ്രതിരോധവും ആരോഗ്യവും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. അതിനായി ആരോഗ്യ…