ഐ.പി.സി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ: പുത്രിക സംഘടനകൾക്ക് നവ നേതൃത്വം – നിബു വെള്ളവന്താനം

ഫ്ളോറിഡ: ഐപിസി നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ യുവജന സംഘടന ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സിബി എബ്രഹാം (പ്രസിഡന്റ്), ഷോൺ എം…