കൈരളി ഓഫ് ബാള്‍ട്ടിമോര്‍ എണ്ണായിരം ഡോളറിന്റെ ജീവന്‍ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഫോമയിലൂടെ കേരളത്തിനു നല്‍കി – (സലിം അയിഷ: പി.ആര്‍.ഓ.ഫോമ )

ഒറ്റക്കല്ല ഒപ്പമുണ്ട് ഫോമാ സന്ദേശവുമായി ഫോമാ, കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരായവരെ സഹായിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളര്‍ സംഭാവന…