കോവിഡ് ബോധവല്‍ക്കണം: ഹ്രസ്വ ചിത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തു

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ കോഴിക്കോട് മേഖല ഓഫീസ് നിര്‍മിച്ച കോവിഡ് ബോധവല്‍ക്കരണ ഹ്രസ്വ ചിത്രം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ സാംബശിവറാവു പ്രകാശനം ചെയ്തു.…