നിർധനർക്കായി സ്നേഹഭവനങ്ങൾ ഒരുക്കി മണപ്പുറം; 21 വീടുകളുടെ ശിലാ സ്ഥാപനം നടത്തി

വലപ്പാട് : മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന 21 സ്‌നേഹഭവനങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ. ആര്‍…