നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തു

കേരളാ പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് സേവാദള്‍ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെയും ശ്രീമതി ജയകുമാരിയെ സംസ്ഥാന മഹിളാ സേവാദള്‍ പ്രസിഡന്‍റായും വിവേക് ഹരിദാസിനെ…