ഫ്ലോയ്ഡ് കേസിൽ ഓഫീസർ ഡെറക്ക് ഷോവിനു ഇരുപത്തിരണ്ടര വർഷം തടവ്

മിനിയാപോളിസ് – ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഡെറക് ഷോവിനു  22 1/2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.  “അതീവമായ  ക്രൂരത” യാണ് ഷോവിന് കാണിച്ചതെന്ന്  ജഡ്ജി പറഞ്ഞു . “നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും അധികാരവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ശിക്ഷ.... Read more »