137 രൂപ ചലഞ്ചില്‍ പങ്കാളികളായി

കെപിസിസി 137 രൂപ ചലഞ്ചില്‍ എഐസിസി സെക്രട്ടറി പി.വിശ്വനാഥന്‍ പങ്കാളിയായി. കാസര്‍ഗോഡ് ഡിസിസി 25 ലക്ഷ രൂപയും പ്രൊഫഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം…